Autodesk pretplata

SINGLE-USER SUBSCRIPTION

Single-user pretplata je trenutno jedini način licenciranja novih licenci. Pretplata se veže na Autodesk korisnički račun i s tim podacima se aktiviraju desktop aplikacije te se pristupa Cloud servisima.